Undervisning i møbeltapetserfaget,leksehjelp og norskopplæring

Toppkarakterer fra VGS samt utvidet Bachelorgrad UIO

Meget gode tilbakemeldinger på utført undervisning fra elever og oppdragsgivere som Folkeuniversitetet/friundervisningen

Send en mail om du trenger hjelp med Norsk språk ,andre skolefag eller ønsker å lære møbeltapetsering på dag eller kveld i en til en situasjon