slike vil vi gjerne ha

Vi lever av reklame fra munn til øre

Right first time is cheaper and better.